• Lorem ipsum

Gebruik van de website

De website www.deonlinetandarts.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Deonlinetandarts.nl. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Deonlinetandarts.nl.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Deonlinetandarts.nl op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. We streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Deonlinetandarts.nl wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. 
Mocht informatie onvolledig of onjuist zijn, dan doet Deonlinetandarts.nl er alles aan om dat zo snel mogelijk te corrigeren. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Deonlinetandarts.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.

Deonlinetandarts.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd.

Aanbiedingen zijn geldig in de actieperiode zoals aangegeven op Deonlinetandarts.nl. Aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn onder voorbehoud en kunnen tussentijds wijzigen.

 

Verwijzingen

Op of via Deonlinetandarts.nl word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Wij beschikken over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kunnen daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. De hyperlinks naar andere sites die Deonlinetandarts.nl bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor je gebruiksgemak.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op Deonlinetandarts.nl te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met de beheerder van de site.