• Lorem ipsum

Een kunstgebit oftewel een uitneembare prothese wordt gebruikt om het ontbrekende gebit te vervangen. Een prothese kan een gedeelte van de tanden of kiezen vervangen waarbij het een partiële prothese of plaatje wordt genoemd. Indien een prothese alle tanden en kiezen vervangt wordt het een volledige prothese oftewel kunstgebit genoemd.

 

Wanneer is een kunstgebit nodig?

Een volledige kunstgebit is geïndiceerd als men al zijn tanden of kiezen verloren is geraakt, of als er weinig tanden en kiezen nog staan en besloten wordt om over te gaan naar een kunstgebit.

Een partiële prothese kan een aantal tanden of kiezen vervangen. Daarnaast kan met behulp van een partiële prothese voorkomen worden dat de rest van de overgebleven tanden of kiezen scheef gaan staan en gaan uitgroeien.

 

Wat doet de tandarts?

1e zitting: De beginafdruk

Tijdens de eerste zitting zal de tandarts beginnen met een eerste afdruk van de boven en onderkaak. Hierin moeten de overgangen van kaak naar wang goed in staan zodat de tandtechnieker een precieze afdruklepel kan maken. Deze lepel wordt de individuele lepel genoemd.

2e zitting: De individuele afdruk

Bij uw tweede bezoek aan de tandarts wordt er een preciezere afdruk gemaakt met behulp van de door de tandtechnieker vervaardigde lepel. Hierbij wordt vooral gekeken naar de bewegingen die u met u wangspieren maakt, zodat alle begrenzingen van de nieuwe prothese duidelijk worden gemaakt in de nieuw afdruk.

3e zitting: De beetbepaling

De precieze afdruk wordt uitgegoten in gips door de tandtechnieker. Hiervan worden modellen gemaakt met waswallen. Deze dienen als beetplaten en kunnen aangepast worden. Hiermee zal de tandarts de relatie tussen onder- en bovenkaak vaststellen. De hoogte, vorm en de plek waar de tanden en kiezen komen worden vastgelegd. Ook naar de kleur en vorm van de nieuwe tanden wordt er tijdens deze afspraak gekeken.

4e zitting: Het passen in was

Voordat de tandtechnieker een definitieve prothese maakt, zal er eerst een pasprothese gemaakt worden. Tijdens deze afspraak wordt er gekeken of de vastgestelde informatie van de vorige afspraak goed zijn. Daarbij wordt ook gekeken naar de opstelling van de nieuwe tanden. Indien u tevreden bent met de pasprothese, gaat deze nog een keer terug naar de tandtechnieker om er een definitieve prothese van te maken. Indien u tijdens de pasfase niet helemaal tevreden bent, kan de tandarts zelf kleine aanpassingen aanbrengen. Indien het grote aanpassingen zijn dan moet de pasprothese terug naar de tandtechnieker zodat de wijzigingen aangebracht kunnen worden.

5e zitting: Het plaatsen van de prothese

Dit is de laatste afspraak waarop u uw definitieve nieuwe kunstgebit krijgt. De tandarts kijkt opnieuw naar alle punten en kijkt of u tevreden bent.

 

Duur van de behandeling

Doordat de behandeling meerdere zittingen betreft en de werkstukken verstuurd moeten worden naar de tandtechnieker, kan het maken van een kunstgebit een aantal weken in beslag nemen.