• Lorem ipsum

Een implantaat is een schroef die in de kaak wordt geplaatst bij een missende tand of kies. Deze schroef is gemaakt van titanium en kan als kunstwortel dienen voor een kroon of brug. Ook bij een kunstgebit kan er voor gekozen worden om implantaten te plaatsen voor meer houvast.

 

Wanneer is een implantaat nodig?

Indien men een tand of kies mist, kan er voor gekozen worden om deze door middel van een implantaat te vervangen. Ook bij het missen van meerdere tanden of kiezen kan ervoor gekozen worden om een brug te maken op implantaten.

Bij een kunstgebit zal door het slinken van de kaak in de loop van de tijd de houvast afnemen. Hierdoor zal het kunstgebit niet meer goed zitten en snel loskomen. Om hier meer houvast aan te geven kan ervoor gekozen worden om implantaten te plaatsen.

 

Wat doet de tandarts?

De tandarts kan indien mogelijk een behandelplan opstellen met een implantaat. Voor het plaatsten van de implantaten wordt de patiënt doorverwezen naar een implantoloog of kaakchirurg.

Voor een goede houvast van de implantaten moet er genoeg bot aanwezig zijn. Indien dit niet het geval is wordt er eerst bot opgebouwd op de plek waar het implantaat komt. Dit wordt gedaan met kunstbot of eigen bot uit de heup. Afhankelijk van het herstel worden na een aantal maanden de implantaten geplaatst. Dit wordt onder plaatselijke verdoving gedaan. Hierna moet er weer een aantal maanden gewacht worden, zodat het bot goed om het implantaat heen kan groeien. Na deze periode kan de tandarts een kroon, brug of kunstgebit maken.

 

Duur van de behandeling

Afhankelijk van de voorbehandelingen die nodig zijn om het implantaat te plaatsen en herstel, zal het behandeltraject minimaal 3 maanden duren.

 

Pijn en napijn

De behandeling doet door de verdoving meestal geen pijn. Na de behandeling kan er enige dagen napijn zijn. Deze kan bestreden worden met pijnstillers.